Designing for Life: duurzaam ontwerpen

Designing for Life: duurzaam ontwerpen

Tegenwoordig brengen mensen hun tijd grotendeels binnenshuis door. Daarom ontwerpen wij producten voor langdurig gebruik, om u te helpen gezondere, mensvriendelijke ruimtes te creëren. We ontwerpen hoogwaardige, duurzame producten en verbeteren voortdurend de gezondheids- en milieukenmerken van onze producten. Bovendien streven we ernaar materialen te selecteren die kunnen worden teruggewonnen, gerecycleerd en omgevormd tot nieuwe producten. We engareren ons om verantwoord om te gaan met ons natuurlijke kapitaal door de natuurlijke hulpbronnen te behouden, de klimaatverandering af te remmen en de zoetwatervoorziening van onze planeet te beschermen.

Mensvriendelijke ruimtes

In het kader van de groeiende verstedelijking zien we dat er steeds meer gebouwd wordt. Tarkett engageert zich om oplossingen te ontwikkelen die de levenskwaliteit en het welzijn binnenshuis verbeteren. En dat is erg belangrijk aangezien we 90 % van onze tijd binnenshuis doorbrengen.
Tarkett levert producten met TVOS-emissies die 10 tot 100 keer lager liggen dan de strengste normen. 96 % van onze vloerbekledingsproducten heeft een laag TVOS-gehalte wat de kwaliteit van de binnenlucht ten goede komt.

Gezonde componenten: Sinds 2010 werkt Tarkett proactief aan de ontwikkeling van alternatieven voor ftalaten en investeren we grondig in O&O. Alle Tarkett-vinylproducten die vandaag in de EMEA-regio geproduceerd worden, zijn bijna volledig vrij van ftalaten.
Uitgebreide evaluaties: Op dit moment wordt 98% van de materialen in onze producten voortdurend geëvalueerd door een derde partij op basis van de ‘Cradle to Cradle®'-criteria. Onze doelstelling is 100% in 2020. Tarkett optimaliseert de selectie van materialen volgens het ‘Cradle to Cradle®’-beoordelingskader. ‘iQ One’, de ‘Desso Ecobase®’-tapijtrug, het ‘Originale-linoleum’ en iD Revolution hebben het ‘Cradle to Cradle® Gold'-certificaat behaald.
Eenvoudig te installeren en te onderhouden: Bij het milieuvriendelijke ontwerp van onze producten houden we ook rekening met belangrijke duurzaamheidsvoordelen tijdens de hele levensduur van het product:

- Eenvoudig te installeren en te verwijderen
- Gemakkelijk en duurzaam onderhoud

Behoud van het natuurlijke kapitaal

De planten, de bossen, het water, de rotsen en de grond leveren ons de essentiële middelen en mogelijkheden om te overleven, zoals zuivere lucht, water, voedsel, energie en een plek om te wonen. Het natuurlijke kapitaal van de planeet beschermen houdt in dat we verantwoord omgaan met de middelen en mogelijkheden die de aarde ons biedt. Enkele voorbeelden: fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare energie, de klimaatverandering tegengaan en materialen hergebruiken om kostbare natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

70% van onze grondstoffen is gerecycled, snel hernieuwbaar of ruim voorradig in de natuur. Ons doel? 75% in 2020.

In Europa is meer dan 60 % van ons hout gecertificeerd door de FSC® (Forest Stewardship Council) of het PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Op dit moment is 68% van onze productievestigingen uitgerust met gesloten watercircuits of verbruiken ze helemaal geen water. Ons doel? 100% in 2020.

We streven ernaar onze uitstoot van broeikasgassen met 20 % .  We hebben zonnepanelen geïnstalleerd in onze tapijtproductievestigingen in Dendermonde (België) en Goirle en Waalwijk (Nederland), en op het dak van een van onze belangrijkste kantoorgebouwen van de linoleumproductievestiging in Narni (Italië).